logo

EMPLEO

Responsable de promoción de negocio con financiación privada

EnergyLab contrata a un responsable de negocio para desenvolver a estratexia para comercializar os seus servizos e solucións

Funcións:

 • Desenvolver e implementar a estratexia comercial de promoción dos servizos e solucións de innovación do centro.

 • Identificar oportunidades de negocio e cultivar relacións con clientes potenciais e actuais.

 • Ampliar a carteira de clientes

 • Colaborar coa Dirección no establecemento de obxectivos de vendas

 • Vixiar a carteira de ofertas e o cumprimento dos obxectivos.

 • Colaborar co equipo de investigación para comprender e transferir eficazmente os avances tecnolóxicos e as solucións desenvolvidas ao mercado

 • Identificar as necesidades do mercado en innovación tecnolóxica e como dar solucións a elas

 • Participar en feiras, congresos e eventos relevantes para aumentar a visibilidade do centro.

 • Colaborar co equipo da Oficina de Proxectos Públicos para identificar novas oportunidades e establecer alianzas estratéxicas.

 • Mantente ao día das tendencias do mercado e dos avances en eficiencia enerxética e sustentabilidade.

Requisitos

 • Experiencia demostrada de polo menos cinco anos en vendas e desenvolvemento empresarial, no ámbito da innovación e preferentemente en eficiencia enerxética e sustentabilidade.
 • Habilidades de negociación
 • Orientación ao cliente
 • Sólido coñecemento das tendencias e tecnoloxías en eficiencia enerxética e sustentabilidade.
 • Habilidades excepcionais de comunicación e capacidade de traballar eficazmente con equipos multidisciplinares.
 • Orientación aos resultados e capacidade de traballo cara a obxectivos
 • Valorarase positivamente o coñecemento do ecosistema de I+D+i a nivel rexional e nacional.
 • Titulación universitaria superior, preferentemente Enxeñeiro Industrial, Enxeñeiro Químico, Enxeñeiro Enerxético, Enxeñeiro de Minas (especialidade enerxética) ou Licenciado/a en Química, Licenciado/a en Física ou títulos afines. Valorarase MBA ou formación similar.
 • Nivel alto de inglés (C1) con nivel de negociación.

Coñecementos valorables

 • Dominio do francés
 • Carnet de conducir e vehículo propio.

Ofrécese

 • Contrato indefinido a tempo completo
 • Salario: a convenir segundo a valía
 • Incorporación inmediata.

O candidato seleccionado poderá desenvolver a súa carreira profesional nun centro de investigación novo e dinámico, sempre á vangarda tecnolóxica, onde estará en continua aprendizaxe e sempre en crecemento profesional e persoal. En EnergyLab valórase a satisfación dos nosos empregados, por iso facilitamos a conciliación da vida laboral e familiar mediante horarios flexibles e teletraballo parcial.

 

Centro

ENERGYLAB

Funciones

Identificar oportunidades de negocio, ampliar a cartera de clientes e, en xeral, desenvolver e implementar a estratexia comercial.

Requisitos

Titulación universitaria superior preferiblemente en Enxeñería, Química ou Física. Cinco anos de experiencia en posto similar.

Publicación

16-1-24

Contacto

Cubrir formulario en en la web de EnergyLab.