logo

CASOS DE ÉXITO

AVIENERGY

O proxecto AVIENERGY ten como obxectivo principal promover un uso máis eficiente dos recursos no sector avícola aplicando unha estratexia baseada nos fundamentos da bioeconomía circular, posibilitando un aproveitamento máis eficiente dos residuos xerados na actividade avícola para mellorar a competitividade e o impacto ambiental do sector

Dita estratexia céntrase na valorización das deyecciones xeradas nas explotacións avícolas (produción de carne e ovos) para o seu aproveitamento como materia prima para a obtención dunha fonte de enerxía renovable e de fertilizantes e compoñentes para o aproveitamento de nutrientes no chan.

Palabras clave

Economía circular
Avícola

Centro Tecnolóxico

ENERGYLAB

Data

2021-2023