logo

CASOS DE ÉXITO

HYDEA

ENERGYLAB reforza a súa aposta polo hidróxeno procedente de fontes mariñas para dotar de enerxía aos portos do Atlántico

O proxecto HYDEA, liderado por EnergyLab e financiado polo Programa Interreg Área Atlántica 2021-2027, é avaliar, desenvolver e promover o uso de tecnoloxías baseadas no hidróxeno verde procedente de enerxías renovables (por exemplo, a enerxía mariña) nos portos. do Espazo Atlántico.

Para acadar este obxectivo xeral articularon diferentes obxectivos específicos, que resolverán os retos de promover un papel claro do hidróxeno nos plans enerxéticos estratéxicos dos portos; aumentar o coñecemento sobre diversas tecnoloxías de produción de hidróxeno que sexan viables para o seu uso nos portos e implementar demostradores tecnolóxicos que atraigan o interese dos investidores cara a modelos de negocio viables.

Palabras clave

Hidróxeno verde
Enerxía Marina
Descarbonización

Centro Tecnolóxico

ENERGYLAB

Data

2023-2026

HYDEA - ENERGYLAB