logo

CASOS DE ÉXITO

ECOplast

Investigación en novos compostos a base de biomasa procedente de recursos renovables con propiedades melloradas para o moldeado de pezas de vehículos

O principal obxectivo do proxecto ECOplast é o desenvolvemento de novos biocompuestos baseados en biopolímeros como matriz base, reforzados con fibras naturais, nanorrellenos, recheos e aditivos minerais, adaptando as técnicas convencionais de procesado e outras tecnoloxías de procesos innovadores para obter as propiedades a medida para a súa validación para a súa introdución nun vehículo.
ECOplast pretende ser unha resposta fiable á preocupación ambiental trasladada aos requirimentos funcionais dos principais fabricantes e as políticas proteccionistas das autoridades lexisladoras.

Palabras clave

Compostos
Biomasa
Recursos renovables

Centro Tecnolóxico

CTAG

Data

2010 – 2014

O seu desenvolvemento permitirá a introdución dun novo biopolímero e a adaptación dos métodos de procesado de biocompuestos para a súa potencial utilización nos vehículos, a redución da dependencia de recursos fósiles, a optimización enerxética de procesos, a mellora da competitividade das pemes no sector de fabricación e o uso de biocompuestos.