logo

Alianza Tecnolóxica
Intersectorial de Galicia

TECNOLOXÍA E COÑECIMENTO DE VANGUARDA
AO SERVIZO DA XERACIÓN DE VALOR

A Alianza

ATIGA é a alianza dos sete centros tecnolóxicos de referencia en Galicia: AIMEN, ANFACO-CECOPESCA, CETIM, CTAG, ENERGYLAB, GRADIANT e ITG.

O seu obxectivo é xerar e transferir coñecemento científico e tecnolóxico ás empresas, converténdose no seu aliado estratégico en I+D+i. A través da cooperación entre os seus membros, ATIGA sitúa a Galicia como referente tecnolóxico, unindo esforzos para impulsar a participación das empresas galegas en proxectos europeos e fomentando a súa internacionalización.

Na actualidade, as sete entidades que integran ATIGA empregaron a máis de 1.700 personas, dos que 1.400 son investigadores. A súa carteira de clientes supera as 2.000 empresas, o 85% das cales pertencen ao sector industrial.

En 2022 os centros tecnolóxicos galegos impulsaron 450 proyectos tecnolóxicos e desenvolveron 140 patentes, superando os 90 millones de euros de facturación.

Sete centros de referencia en
innovación e desenvolvemento tecnolóxico

AIMEN

ANFACO-CECOPESCA

CETIM

CTAG

GRADIANT

ENERGYLABS

ITG

Capacidades e Sectores

As altas capacidades dos sete centros que integran ATIGA facilitan solucións integrais aliñadas coas necesidades das empresas.

Os nosos membros ofrecen a súa dilatada experiencia no desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica nos sectores industriais de maior valor engadido.

En Cifras

O impacto dos 7 centros tecnolóxicos galegos é cada vez maior no tecido produtivo

Empregados

Facturación (M€)

Proxectos ao ano

Casos de éxito

I+D+i aplicada e desenvolvemento de novas tecnoloxías ao servizo do progreso da industria

Facendo 4.0

AIMEN

SpecTUNA

ANFACO CECOPESCA

Lignoprized

CETIM

Shuttle

CTAG

GRADIANT - ALICE Biometrics

ALICE Biometrics

GRADIANT

Unidad Gas Renovable

ENERGYLAB

DIEDRO

ITG