logo

GRADIANT

Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT)

A misión de Gradiant resúmese en “contribuír ao dinamismo innovador, o crecemento e a mellora competitiva do tecido empresarial galego a través do desenvolvemento tecnolóxico e a innovación no uso das TIC”. A súa filosofía é axudar ás empresas para xerar negocio.

Integra a transferencia de coñecemento e deseñamos solucións especializadas para a industria, sumando o valor engadido dos profesionais do Centro. Gradiant é o socio TIC crave para que as empresas poidan xerar beneficios, innovando e deseñando produtos “á carta” para cada cliente.

Posiciónase como axente de innovación dixital de referencia no Sistema Galego de I+D+i. Somos un Centro Tecnolóxico economicamente sostible, con vocación e proxección internacional e que conta cun equipo profesional altamente cualificado.

Neste marco, o compromiso coa cultura da colaboración para sumar esforzos e buscar sinerxias con outras organizacións. A nosa actividade é a I+D+i, enfocada sempre a mellorar a competitividade da industria e a xerar valor para os seus clientes e para o ecosistema innovador galego.

Luis Pérez

Director General de Gradiant

Luis Pérez

Director Xeral de Gradiant

Casos de éxito

GRADIANT - ALICE Biometrics

ALICE BIOMETRICS

GRADIANT - COUNTER UAS - NAVANTIA

COUNTER UAS

GRADIANT - COUNTER UAS - NAVANTIA

Cervera

GRADIANT - ALICE Biometrics

Skyway

GRADIANT - COUNTER UAS - NAVANTIA

Persist