logo

EN CIFRAS

Centros Tecnolóxicos

A ALIANZA

M€ Facturación

Empregados

Investigadores

Clientes

Clientes Industriais

Países de procedencia dos clientes

Patentes propias ou en colaboración

M€ retorno económico para Galicia

PROXECTOS I+D+i

Proxectos Anuais de I+D+i

Proxectos de I+D+i europeos e internacionais

Iniciativas de I+D+i promovidas pola Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia

Proxectos Innterconecta

Proxectos Conecta Peme

Proxectos Horizonte 2020