logo

CAPACIDADES E SECTORES

As altas capacidades dos sete centros tecnolóxicos que forman ATIGA permiten ofrecer solucións ás demandas das empresas, abarcando desde a investigación aplicada ata o desenvolvemento experimental e a innovación.

Esta oferta tecnológica incorpora tanto las tecnologías que comparten más de un centro, como aquellas exclusivas de alguno de los socios de la Alianza, que resultan complementarias a otras capacidades, y se configuran en torno a las siguientes líneas de actividad:

Fabricación Avanzada

Fabricación avanzada

Ingeniería

Automatización e robótica

IA e predicción en procesos

Monitorización e control de productos e procesos

Fabricación aditiva

Microfabricación 3D y fabricación de precisión

Tecnoloxías de unión e de ensamblaje avanzadas

Desenvolvemento de superficies funcionales

Movilidad y Transporte

Movilidad y transporte

Conducción automatizada

Sensórica

U-Space

Sistemas de propulsión e electromobilidade

Sistemas de seguridade activa e pasiva

Electrónica e infotainment

Conectividade e ITS (Intelligent Transport Systems)

Detección de ruidos (NVH) e confort

Procesos loxísticos avanzados

Enerxía e Sustentabilidade

energía y sostenibilidad

Bioenerxía

Economía Circular

Transición Enerxética

Enerxías alternativas

Tratamiento e valorización de residuos

Análisis de ciclo de vida e pegada de carbono

Redución de emisións

Simulación e monitorización enerxética

Ciclo do Auga: xestión de cuencas, auga potable, saneamento e valorización

Edificación e urbanismo sustentable

Industria e procesos produtivos

Xeración, distribución e almacenamento térmico

TIC

TIC

Sensórica, monitorización e control

Ciberseguridade

Intelixencia Artificial

Comunicacións avanzadas

Data analytics & Big Data

Internet of Things e conectividade

Tecnoloxías de seguridade e privacidade

Biometría e seguridade multimedia

eSalud

Desenvolvemento de software

Sistemas tripulados remotamente (RPAs)

Novos Materiais

Nuevos materiales

Composites, escumas e adhesivos

Nanomateriais e biopolímeros

Sistemas multimaterial

Mellora de vida útil e envellecimento acelerado

Materiais para condicións de uso extremas

Alimentación

Nuevos materiales

Biotecnoloxía

Saúde, nutrición e farmaindustria

Calidade e Seguridade Alimentaria

Recursos Vivos e Acuicultura

Enxeñería de procesos e Tecnoloxías de Conservación

Valorización de subprodutos – Economía Circular

Sectores

Abarcamos unha importante diversidade de sectores: