logo

A ALIANZA

DESCRICIÓN E HISTORIA

Unha alianza de 7 Centros Tecnolóxicos con coñecemento e tecnoloxías punteiras, compromiso con sectores produtivos clave e vocación de servizo á sociedade e á empresa

A Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (ATIGA) foi creada en 2012 a iniciativa de AIMEN, ANFACO-CECOPESCA e CTAG. Posteriormente, integráronse GRADIANT en 2013, e ENERGYLAB e ITG, a principios de 2015. A última incorporación foi CETIM, de maneira que a alianza inclúe aos sete centros tecnolóxicos galegos de carácter estatal.

Grazas á suma das capacidades destes centros tecnolóxicos de referencia, é un aliado estratéxico en I+D+i para o empresariado galego, ofrecendo unha dilatada experiencia no desenvolvemento de proxectos de innovación, tanto propios como en colaboración con outras compañías, para os principais sectores estratéxicos de Galicia.

A través da cooperación entre os seus membros, ATIGA traballa para alcanzar a excelencia tecnolóxica, fomentar a participación conxunta no desenvolvemento grandes proxectos consorciados nacionais e da UE e ofrecer ás empresas maiores oportunidades de actuación a nivel internacional.

Actualmente, é a principal Alianza no ámbito da innovación en Galicia e o maior axente movilizador da I+D+i empresarial, situando a innovación como eixo básico da mellora do tecido produtivo e da modernización da industria. O seu gran reto é posicionar a Galicia como referente tecnolóxico, unindo esforzos para competir a nivel nacional e europeo. ATIGA traballa coas Administracións Públicas na definición das políticas de I+D+i.

XUNTA DIRECTIVA

  • Presidente: Jesús Lago (AIMEN).
  • Vicepresidentes: Luis Pérez (GRADIANT) e Luis Moreno (CTAG).
  • Vocales: Roberto Alonso (ANFACO-CECOPESCA); Toni Pons (CETIM); Fernando Val (ENERGYLAB); Carlos Calvo (ITG).

OBXECTIVOS

Traballamos para potenciar o labor dos centros tecnolóxicos de Galicia e conseguir que as súas capacidades e tecnoloxías poidan chegar aos sectores produtivos e xerar valor para o mercado e a sociedade

  • Facilitar a adecuada transferencia de coñecementos e a absorción das solucións desenvolvidas polos Centros Tecnolóxicos por parte da industria.
  • Potenciar, conectar e internacionalizar o ecosistema galego de innovación, incrementando a xeración de patentes, a venda de tecnoloxía no exterior e a participación de empresas en programas europeos e internacionais de innovación, como o Programa H2020 e Horizonte Europa.
  • Conectar os diferentes sectores industriais, mediante metodoloxías de traballo e solucións tecnolóxicas transversais que faciliten a hibridación sectorial.
  • Ser unha colaborador clave das Administracións Públicas na definición das políticas públicas relacionadas con I+D+i.
  • Impulsar un polo tecnolóxico multisectorial e excelente a nivel europeo que desenvolva as solucións tecnolóxicas necesarias para garantir a transformación efectiva da industria.

CENTROS TECNOLÓXICOS

ATIGA é a alianza dos 7 Centros Tecnolóxicos de Galicia

AIMEN

AIMEN Centro Tecnolóxico é un referente, nacional e internacional, en I+D+i e prestación de servizos tecnolóxicos no ámbito dos materiais e tecnoloxías de fabricación avanzada, en especial as tecnoloxías de unión e tecnoloxías láser aplicadas ao procesado de materiais e á robótica. Está presente nos principais sectores da actividade industrial

ANFACO-CECOPESCA

ANFACO-CECOPESCA é o Centro Tecnolóxico de ámbito estatal de referencia para o sector mariño e alimentario, desenvolvendo proxectos de I+D+i de carácter nacional e internacional, innovando en produtos e servizos e transferindo solucións tecnolóxicas avanzadas á industria. As súas liñas de I+D+i ofrecen unha cobertura integral ás demandas actuais do tecido empresarial, poñendo á súa disposición os medios técnicos máis avanzados

CETIM

O Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM)  ofrece proxectos e servizos tecnolóxicos creando valor económico e social. Dispón de 8 laboratorios: Química, Bioprocesos, Microbiología, Electroquímica e Baterías, Industria Dixital, Construción, Polímeros, Cámaras Climáticas. Contando cun equipo humano multidisciplinar e altamente cualificado, que combina experiencia, dinamismo e mocidade

CTAG

O Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) é unha entidade creada para ofrecer solucións avanzadas á industria do automóbil, apoiando ás empresas na súa modernización e adaptación ás novas tecnoloxías nos seus produtos e procesos de fabricación, mediante o impulso da investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica

ENERGYLAB

ENERGYLAB

O Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética (ENERGYLAB) é un centro de referencia nacional e internacional especializado en proxectos innovadores no ámbito do medio ambiente que ten como misión desenvolver e difundir tecnoloxías, produtos e hábitos de consumo que optimicen a eficiencia e a sustentabilidade enerxética nos sectores industrial, terciario, transporte e na sociedade en xeral

GRADIANT

O Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT) sitúase como socio fundamental orientado ás necesidades dos sectores industriais no ámbito das telecomunicacións, achegando solucións innovadoras en tecnoloxías para a seguridade e a privacidade; o procesado de sinais multimedia; a biometría e a analítica de datos; internet das cousas e os sistemas avanzados de comunicación

Sede ITG - A Coruña

ITG

ITG Centro Tecnolóxico ten como obxectivo mellorar a capacidade competitiva das empresas, organizacións e profesionais de distintos sectores estratéxicos, facilitando o seu acceso a actividades de investigación en catro áreas de coñecemento relacionadas entre si: sensórica e comunicacións, TIC, enerxía e construción sostible

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Podes descargar o noso portfolio na seguinte ligazón