logo

CASOS DE ÉXITO

Redes Excelencia Cervera

O Programa Cervera para centros tecnolóxicos, impulsado polo Ministerio de Ciencia e Innovación e do Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), deseñouse para desenvolver investigación aplicada e orientada ao mercado.

Liderada por Gradiant, e formada por Gradiant, Fidesol, Ikerlan e Vicomtech, *ÉGIDA é a primeira rede nacional en tecnoloxías de seguridade e privacidade formada por centros tecnolóxicos de excelencia, e a única rede do programa Cervera para centros tecnolóxicos de excelencia liderada por un centro galego.

Open-VERSO é a rede de excelencia nacional en redes móbiles avanzadas do Programa Cervera na que Gradiant, I2Cat e Vicomtech deseñarán, implementarán, avaliarán e demostrarán a arquitectura dunha rede integral 5G, evolucionando a tecnoloxías 6G.

Palabras clave

Ciberseguridade
Conectividade

Centro Tecnolóxico

GRADIANT

Data

2022-2023

A finalidade das redes Cervera é achegar as tecnoloxías de seguridade, privacidade e conectividade ás empresas, de forma que centros tecnolóxicos e industria fortalezan o sistema nacional de innovación, situando a España á vangarda do mercado tecnolóxico da ciberseguridade e conectividade.

Outro dos nosos obxectivos é a xeración de emprego cualificado en I+D+i, fomentando a captación e retención de talento altamente cualificado nacional e internacional. O Programa Cervera –posto en marcha polo Ministerio de Ciencia e Innovación– supón unha aposta decidida pola I+D+i á vez que xoga un papel habilitador para que os centros tecnolóxicos españois desenvolvan investigación orientada ao mercado.