logo

CASOS DE ÉXITO

ALICE Biometrics

IA aplicada á verificación da identidad

ALICE Biometrics é a primeira spinoff de Gradiant. Constituída en 2019, ALICE é a forma máis rápida de verificar a identidade do cliente sen poñer en perigo a conversión e a seguridade. O seu servizo de identidade alimentado por IA proporciona unha verificación de identidade altamente fiable e a mellor experiencia para o usuario. Trátase dunha tecnoloxía de verificación de identidade biométrica permite a incorporación automática de novos clientes, cumprindo coa lexislación KYC / AML e minimizando a fraude de identidade.

Palabras clave

Intelixencia Artificial
Data Analysis
Fraude de identidade

Centro Tecnolóxico

GRADIANT

Data

2019

GRADIANT - ALICE Biometrics

O seu funcionamento conséguese a través dunha verificación de identidade do usuario sen friccións: o cliente toma unha foto da súa tarxeta de identificación e ALICE fai o resto cotexando os datos que se achegan para o recoñecemento facial mediante un selfie ou imaxe do cliente. Tamén se consegue coa tecnoloxía de detección de vida para evitar ataques fraudulentos a través de fotos impresas, en pantalla ou vídeos pregrabados. Por outra banda, as bases de datos AML encárganse de facer unha procura e seguimento contínuos contra conxuntos de datos internacionais e listas de sancións contra o branqueo de capitais.

Con todo, ALICE é a solución de autenticación para verificar os documentos dos condutores en empresas de mobilidade, dar de alta aos clientes no sector hostaleiro, evitar a suplantación de identidade en redes sociais ou verificar os usuarios en empresas de xogos e apostas. En todos os escenarios, o resultado é inmediato, aforrando o tempo aos clientes sen necesidade de cumprimentar formularios de forma manual evitando o erro humano. Así, é unha tecnoloxía sensible ao envellecemento, cambios de aparencia, lentes ou marcas de auga dos documentos, polo que mellora a seguridade tanto do negocio como do cliente.

GRADIANT - ALICE Biometrics