logo

CASOS DE ÉXITO

AIRUS

Automatic Intelligent services for U-Space

AIRUSAutomatic Intelligent seRvices for Ou-Space” é a Unidade Mixta de Investigación (UMI) que impulsamos xunto á multinacional tecnolóxica everis ADS para lograr unha xestión eficiente e segura do tráfico de centos de miles de drons operando en calquera ámbito xeográfico, incluíndo as cidades, e convivindo co resto de tráfico tripulado.

Trátase do concepto de UTM ou Ou-Space, que está a ser definido a nivel europeo e que supoñerá un importante acelerador do mercado UAS (Unmanned Aerial Systems). Desenvolvemento dunha solución tecnolóxica para dar resposta á demanda de servizos altamente automatizados aliñados coa novo paradigma europeo Ou-SPACE, un marco regulatorio e técnico impulsado polas institucións europeas para facilitar a integración eficiente e segura dos drons no espazo aéreo. 

Palabras clave

Intelixencia artificial
Visión artificial
Drones

Centro Tecnolóxico

ITG

Data

2022-2023

AIRUS centrarase no desenvolvemento de servizos crave como a validación dos plans de voos conforme aos requisitos técnicos e regulatorios, o establecemento de áreas prohibidas, o desconxestionamento do tráfico aéreo, a resolución estratéxica e táctica de conflitos de colisión e o seguimento de voos en tempo real. Todo iso farase mediante funcionalidades avanzadas que non existen na actualidade ou cuxo nivel de madurez é baixo, o que contribuirá a que o proxecto compita en mercados internacionais.