logo

CASOS DE ÉXITO

iTRIAXEMS

Sistemas innovadores de xestión do triaxe

iTRIAXEMS incorpora tecnoloxías de Intelixencia Artificial embebidas en dispositivos hardware que permiten a realización dun triaxe automático, localizar vítimas mediante o uso combinado de Visión Artificial e drons, optimizar a asistencia prestada polos equipos de emerxencias mediante Realidade Aumentada, ou despregar comunicacións e a análise da información da catástrofe.

Ademais, unha plataforma cloud aglutina a información do equipamento despregado na zona, permite a toma de decisións en tempo real desde un posto de mando avanzado e garante a dispoñibilidade, seguridade e protección dos datos no contexto de xestión de crise.

Palabras clave

Intelixencia artificial
Visión artificial
Drones

Centro Tecnolóxico

ITG

Data

2022-2023

ITG - ITRIAXEMS

iTRIAXEMS fortalece a resposta dos Servizos Médicos de Emerxencia Europeos en escenarios de catástrofes con múltiples vítimas e facilita o obxectivo primario do triaxe nestas situacións: reducir ao máximo o número de vítimas mortais, as lesións e as secuelas graves dos afectados.