logo

CASOS DE ÉXITO

ALMA

Advanced Light Materials and Processes for the Eco-Design of Electric Vehicles

Alma é un proxecto liderado por CTAG que involucra a 9 socios de 4 países europeos e que se atopa financiado pola UE, cuxo principal obxectivo é o desenvolvemento dunha nova estrutura alixeirada para vehículos eléctricos e con reducido impacto ambiental grazas ao emprego de materiais avanzados e á adopción dos principios de economía circular a través de todo o ciclo de vida do vehículo.

Un aspecto fundamental é a integración de estratexias de eco-deseño para redefinir a arquitectura e estrutura do vehículo (carrocería, chasis e abrientes) co fin de alongar a vida útil e reducir os residuos e emisións contaminantes.

Palabras clave

Vehículo eléctrico
Reciclaxe
Eco-deseño

Centro Tecnolóxico

CTAG

Data

2021-2024

Como resultado obtido ata o momento, xa se desenvolveu o deseño definitivo da nova estrutura de vehículo de Alma. Esta estrutura alcanzou un obxectivo de aforro de masa de 146 kg, o que significa unha redución de peso adicional do 26% con respecto á liña de base.

CTAG - ALMA