logo

CASOS DE ÉXITO

CRUSOE

Avaliación e mitigación de riscos de cibersegiridade para vehículos conectados e automatizados

O obxectivo principal de CRUSOE é integrar requisitos de ciberseguridade no desenvolvemento de tecnoloxías asociadas á mobilidade cooperativa, conectada e autónoma. Iso articúlase a través da aplicación de metodoloxías aceptadas de deseño ciberseguro a unidades de comunicación fixas e móbiles 5G para automoción, a identificación de vulnerabilidades en vehículos conectados e autónomos, o desenvolvemento de contramedidas, as probas das mesmas en pistas pechadas e no corredor transfronteirizo 5G entre Vigo e O Porto, e a compartición de información e resultados con axencias e actores relevantes a nivel europeo.

A integración das distintas tecnoloxías obxecto do proxecto contribuirán á obtención de novos materiais lixeiros, de alta calidade e con altas taxas de produción, reducindo os custos de produción, consumo de enerxía e tempo de comercialización, e en consecuencua contribuíndo a reducir as emisións de CO2 procedentes dos vehículos (camións, automóbiles e ferrocarril).

Palabras clave

Movilidad
Automoción
Materiales lixeiros

Centro Tecnolóxico

CTAG

Data

2019-2021

CETIM - Lignoprized