logo

CASOS DE ÉXITO

S3FOOD

Sistemas de sensores intelixentes para a seguridade alimentaria, o control de calidade e a eficiencia dos recursos na industria do procesamento de alimentos

S3FOOD pretende mobilizar a 2.000 pemes europeas, das que se prevé que 200 participen en eventos de colaboración ou matchmaking. Facilitará a dixitalización da industria transformadora de alimentos impulsando a incorporación de sensores intelixentes nos seus procesos de produción, a xeración de datos dixitais e o seu ulterior tratamento e explotación mediante o uso de big data. Todo iso para mellorar o control de calidade, a eficiencia dos recursos e a rastrexabilidade completa do proceso de produción de alimentos.

Palabras clave

Industria Alimentaria
Intelixencia Artificial
Producción

Centro Tecnolóxico

ITG

Data

2019 – 2022

S3FOOD pretende movilizar a 2.000 pymes europeas, de las que se prevé que 200 participen en eventos de colaboración o matchmaking. Facilitará la digitalización de la industria transformadora de alimentos impulsando la incorporación de sensores inteligentes en sus procesos de producción, la generación de datos digitales y su ulterior tratamiento y explotación mediante el uso de big data. Todo ello para mejorar el control de calidad, la eficiencia de los recursos y la trazabilidad completa del proceso de producción de alimentos.