logo

CASOS DE ÉXITO

Integradde

Fluxo de datos intelixente para a fabricación de pezas de metal certificadas mediante procesos de deposición directa de enerxía

AIMEN coordinou o proxecto europeo Integradde no que participaron 26 socios de 11 países e contou cun orzamento próximo aos 17 millóns de euros. Esta iniciativa Horizonte 2020 perseguiu un dos obxectivos fundamentais da Comisión Europea para avanzar na Industria 4.0: despregar a tecnoloxía de fabricación aditiva metálica (impresión 3D) na contorna industrial europeo en condicións reais de fabricación.

Para iso, desenvolveuse un sistema de control global que, de forma estandarizada, permite conectar dixitalmente todo o proceso de fabricación, desde o deseño ata a fabricación das pezas, pasando polo control de calidade final, permitindo implementar un novo modelo de fabricación máis rápido e con cero defectos.

Palabras clave

Industria 4.0
Fabricación aditiva
Impresión 3D

Centro Tecnolóxico

AIMEN

Data

2018-2023

O proxecto puxo o foco na produción de pezas metálicas de tamaño medio/grande, dirixidas principalmente aos sectores aeronáutico, metalmecánico, automoción e construción civil. Grazas a este sistema, a fiabilidade nos procesos de fabricación aditiva mellorouse en máis dun 40% e a velocidade de produción ata nun 25%.

AIMEN liderou o desenvolvemento do sistema de control capaz de modificar os parámetros de proceso en tempo real, garantindo unha fabricación cero-defectos de compoñentes metálicos por fabricación aditiva láser. A información xerada durante o proceso de fabricación recolleuse empregando formatos de datos abertos e interoperables sobre os cales se poden despregar ferramentas de Intelixencia artificial.

AIMEN - INTEGRADDE